Błażej Plewik
tel: 513 793 793
Autoryzowany agent ubezpieczeniowy TUiR "Warta" S.A. i TUnŻ "Warta" S.A.
Błażej Plewik
tel: 513 793 793
Autoryzowany agent ubezpieczeniowy TUiR "Warta" S.A. i TUnŻ "Warta" S.A.

Ubezpiecz samochód

AUTOCASCO
To ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia,
zniszczenia lub kradzieży. W zależności od potrzeb
i oczekiwań możesz wybrać jeden z dwóch wariantów:
Standard lub Komfort.
SZYBY
Ubezpieczenie WARTA AUTO SZYBY daje Ci
możliwość bezpłatnej naprawy lub wymiany
uszkodzonej szyby i to bez utraty zniżek
za bezszkodową jazdę.

Ubezpieczenia na życie
* Ubezpieczenie ochronne, gwarantujące wypłaty w razie wypadku, choroby czy śmierci osób ubezpieczonych.
* Ubezpieczenie życia i zdrowia dedykowane całej rodzinie.
* Posag - zapewnij dziecku wypłatę miesięcznej renty w ustalonej przez Ciebie wysokości.
* Połączenie ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania środków.


Ubezpiecz dom

WARTA DOM
Jeśli potrzebujesz podstawowego ubezpieczenia
od pożaru, zalania, dewastacji, stłuczenia, skutków złej pogody,
do wyboru z ochroną od kradzieży z włamaniem lub bez niej.
WARTA DOM KOMFORT
Jeśli oczekujesz kompleksowej ochrony opartej na formule all risks, czyli ochrony od wszystkich zdarzeń nieujętych w katalogu wyłączeń. Znajdziesz tu ryzyka, które trudno nawet nazwać i możliwość ubezpieczenia niestandardowych przedmiotów, z licznymi opcjami dodatkowymi.

Ubezpiecz się na wakacje

Ubezpieczenie WARTA TRAVEL zapewni Ci komfort
beztroskiego podróżowania. Polisa jest ważna podczas
podróży zagranicznych na całym świecie.


Ubezpiecz swoją firmę

Czy prowadzisz mały biznes, czy prężnie rozwijającą się dużą firmę,
w Warcie znajdziesz ubezpieczenie, które skoncentruje się na Twoich
potrzebach i będzie odpowiadać specyfice prowadzonej przez
Ciebie działalności. Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS zagwarantuje
Ci najszerszą możliwą ochronę.

Ubezpiecz samochód

AUTOCASCO
To ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia,
zniszczenia lub kradzieży. W zależności od potrzeb
i oczekiwań możesz wybrać jeden z dwóch wariantów:
Standard lub Komfort.
SZYBY
Ubezpieczenie WARTA AUTO SZYBY daje Ci
możliwość bezpłatnej naprawy lub wymiany
uszkodzonej szyby i to bez utraty zniżek
za bezszkodową jazdę.

Ubezpieczenia na życie
* Ubezpieczenie ochronne, gwarantujące wypłaty w razie wypadku, choroby czy śmierci osób ubezpieczonych.   
* Ubezpieczenie życia i zdrowia dedykowane całej rodzinie.
* Posag  - zapewnij dziecku wypłatę miesięcznej renty w ustalonej przez Ciebie wysokości.
 * Połączenie ochrony ubezpieczeniowej z możliwością inwestowania środków.   


Ubezpiecz się na wakacje

Ubezpieczenie WARTA TRAVEL zapewni Ci komfort
beztroskiego podróżowania. Polisa jest ważna podczas
podróży zagranicznych na całym świecie.


Ubezpiecz dom

WARTA DOM
Jeśli potrzebujesz podstawowego ubezpieczenia
od pożaru, zalania, dewastacji, stłuczenia, skutków złej pogody,
do wyboru z ochroną od kradzieży z włamaniem lub bez niej.
WARTA DOM KOMFORT 
Jeśli oczekujesz kompleksowej ochrony opartej na formule all risks, czyli ochrony od wszystkich zdarzeń nieujętych w katalogu wyłączeń. Znajdziesz tu ryzyka, które trudno nawet nazwać i możliwość ubezpieczenia niestandardowych przedmiotów, z licznymi opcjami dodatkowymi.

Ubezpiecz swoją firmę

Czy prowadzisz mały biznes, czy prężnie rozwijającą się dużą firmę,
w Warcie znajdziesz ubezpieczenie, które skoncentruje się na Twoich
potrzebach i będzie odpowiadać specyfice prowadzonej przez
Ciebie działalności. Pakiet WARTA EKSTRABIZNES PLUS zagwarantuje
Ci najszerszą możliwą ochronę. 

Produkty

Formularz kontaktowy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ,,WARTA” S. A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, 00-805 Warszawa (Warta). Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.warta.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wartę w celu kalkulacji składki i przedstawienia oferty do czasu nawiązania z Panią/Panem kontaktu i przez czas prowadzenia negocjacji, a po tym czasie wyłącznie wtedy, jeżeli dojdzie do zawarcia takiej umowy.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, w tym profilowania na tej podstawie oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez Wartę.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (aktualna nazwa i dane kontaktowe organu znajdują się na stronie www.warta.pl w zakładce Kontakt). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Administratora danych podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są pod następującym adresem: www.warta.pl w zakładce Kontakt.

All rights reserved ©

Masz pytania?

513 793 793